Dział Nauki

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs o nagrodę Copernicus dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców. Celem nagrody jest wyróżnienie naukowców, których współpraca rozwiązuje problemy badawcze, wnosi wkład w rozwój obu narodów i otwiera nowe perspektywy badawcze. Nagroda przyznawana jest dwóm uczonym - jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni co najmniej ze stopniem doktora, będący liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej.

Wysokość nagrody wynosi po 100 000 EUR dla każdego z laureatów.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 października 2017 r.

Kontakt: FNP Dominika Wojtysiak-Łańska, e-mail: