Dział Nauki

12 października 2017 został ogłoszony nowy konkurs na Innowacyjne Sieci Szkoleniowe - Innovative Training Networks w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Konkurs adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców z całego świata, w tym doktorantów.

Kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego mają, z jednej strony, wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy.

 

 

  • Termin zamknięcia konkursu: 17 stycznia 2018 r.
  • Budżet konkursu: 442 mln €

Więcej informacji na temat działania na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Participant Portal.