Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

- Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)

- Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W marcu 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Termin składania pre-proposals: 11 stycznia 2018r. 

Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się w aktualnościach na stronie NCN.