Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach 25 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Badania na potrzeby danej branży przemysłowej (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw oraz często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe. W międzynarodowym projekcie, oprócz zrzeszenia, bierze również udział jednostka naukowa w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniająca kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę. We wniosku o dofinansowanie zrzeszenie wskazuje jednostkę naukową, która będzie pełniła rolę wykonawcy badań w projekcie.

 

Termin składania wniosku: 28 marca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCBR.