Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłaszają otwarcie pierwszego konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:

  • Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;
  • Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;
  • Material science, including bio-materials, nano-materials;
  • Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;
  • Food science and technology, including food processing technology and food safety;
  • Medicine, including health and medical technology; medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;
  • Information and communication technologies (ICT);
  • Space research;
  • Unmanned aerial vehicle technologies (UAV).

Termin składania wniosków: do 5 marca 2018 r.

Budżet konkursu: 3 000 000 EUR

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR.