Dział Nauki

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2018. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty.

Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:

  • projektowanie usług dla biznesu
  • rozwój i działanie systemów finansowych
  • bezpieczeństwo informacji
  • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Termin składania wniosków: do 18 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji na steronie NCBiR.