Dział Nauki

Trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Wysokość stypendium wynosi 2 300 euro dla studenta na semestr oraz 1 500 euro dla jednostki na semestr.

Wysokość stypendium wynosi 2 300 euro dla studenta na semestr oraz 1 500 euro dla jednostki na semestr.

Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Termin składania wniosków: do 15 marca 2018 r.

Więcej informacji o programie.