Dział Nauki

  • Fulbright Junior Research Award

Termin składania wniosku: do 15 maja 2018 r.
Stypendia dla studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach badawczych lub innych jednostkach naukowych na wyjazd badawczy do USA.

Więcej informacji o konkursie.

 

  • Fulbright Graduate Student Award

Termin składania wniosku: do 27 kwietnia 2018 r.
Stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Więcej informacji o konkursie.

 

  • Fulbright Senior Award

Termin składania wniosku: do 30 maja 2018 r.
Stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Więcej informacji o konkursie.