Dział Nauki

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli - sekretariat Funduszy Norweskich i EOG - ogłasza pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej. Celem konkursu jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro,.

Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

  • innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
  • integracja społeczna, zatrudnienie dla młodzieży, ograniczenie ubóstwa;
  • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
  • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,
  • wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Termin składania wniosków w pierwszym naborze - do 1 lipca 2018 roku.

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Więcej informacji jest dostępnych na: EEAgrants