Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach inicjatywy Eureka konkurs 1/2018. Celem konkursu NCBiR jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Nie ma ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Termin składania wniosków: do 23 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie NCBiR.