Dział Nauki

Celem konkursu jest wsparcie wspólnych badań jednostek z krajów Grupy Wyszehradzkiej w obszarach strategicznie ważnych dla Grupy Wyszehradzkiej. Tematyka konkursu uzależniona jest od priorytetów strategicznych Grupy Wyszehradzkiej wyznaczonych na dany rok. Wnioskodawcą jest międzynarodowe konsorcjum, składające się z co najmniej 1 jednostki z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej.

Dofinansowanie: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: 12-36 m-cy.

Termin składania wniosków: 1 października 2018 r.

Więcej informacji o konkursie.