Dział Nauki

Przypominamy o wciąż otwartym konkursie European Space Agency - POLISH INDUSTRY INCENTIVE SCHEME - EXPRO PLUS.

Polskie podmioty mogą składać swoje propozycje w czterech kategoriach zdefiniowanych przez ESA:

  • Urządzenia lotne – maksymalny budżet na projekt  1 000 000 € ,
  • Projekty badawczo-rozwojowe – budżet do 200 000 €,
  • Czynności przygotowawcze (w tym np. studia wykonalności) – budżet do 100 000 €,
  • Aplikacje wykorzystujcie dane satelitarne – budżet do 200 000 €

 

Termin zamknięcia konkursu: 31.12.2017

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie portalu EMITS.