Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło nabór wniosków w nowym konkursie pod nazwą DAINA na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

  • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy,
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł,
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie)

 

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017

Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018

Początek realizacji projektów: od 1 wrzesień 2018

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCN.