Dział Nauki

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (Marie Sklodowska-Curie Actions - Individual Fellowships) mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości.

Umowa grantowa jest zawsze podpisywana pomiędzy Komisją Europejską a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020.

 

 

Termin zamknięcia konkursu: 14.09.2017r.

Alokacja programu MSCA - IF: 205 000 000 €

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Participant Portal