Dział Nauki

Future and Emerging Technologies FET (Przyszłe i powstające technologie)  to część programu Horyzont 2020, która służy do finansowania interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie. FET stanowi więc uzupełnienie dla grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) skierowanych do indywidualnych naukowców.

FET Open to konkursy na nowe idee w zakresie nowych technologii. Seria tych konkursów stworzyć ma zróżnicowane portfolio projektów badawczych, które pozwoli na rozpoznanie możliwości rozwoju nowych technologii, powstających dzięki niekonwencjonalnym konsorcjom, badaniom i innowacjom. Budżet FET-Open stanowi 40% całego budżetu FET w Horyzoncie 2020.

 

Terminy zamknięcia konkursów:

RIA Research and Innovation action: 27 września 2017 (Alokacja programu: 110 500 000 €)

CSA Coordination and support action: 27 września 2017 (Alokacja programu: 1 800 000 €)

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Participant Portal.