Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wy...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło konkurs w ramach Poddziałania 4.1.1  "Strategiczne...
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i...
Informujemy, że uległy zmianie zasady promocji i oznakowania projektów wszystkich umów podpisan...
Przedmiotem organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu ...
Informujemy, że na stronach internetowych dotyczących funduszy UE, znajdują się aktualne harmon...