Dział Nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie...
18 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie nabór wniosków na projekty aplikacyjne ...
30 czerwca rozpoczął się nabór wniosków na projekty polegające na wsparciu infrastruktury bada...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy nabory wniosków poświęcone kompleksowym modyfi...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację projektów obejmujących badani...
Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych ogłosiło czwarty nabór projektów w rama...