Dział Nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przedłużyło nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie znajdują się m.in. jednostki naukowe oraz uczelnie.

Alokacja w konkursie: 120 mln PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie - 4 mln PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie - 50 mln EUR

Maksymalny poziom dofinansowania - 100% kosztów kwalifikowalnych

Termin składania wniosków: do 15 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie CPPC.