Dział Nauki

Przedmiotem organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, tj. głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Okres składania wniosków: od 29 grudnia 2017 r. do 27 lutego 2018 r.

Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych

Alokacja w konkursie: 90 mln PLN

Maksymalna wartość projektu: zgodnie z metodyką dostępną na stronie NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NFOŚIGW.