Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wszczęło postępowanie w ramach Programu Magazynowania Wodoru.

Finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Program Magazynowania Wodoru ma na celu opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru (SZW) z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym.

Na prace badawczo-rozwojowe w Programie zarezerwowano 32 miliony PLN.

Główną cechą postępowania jest możliwość rozpoczęcia współpracy NCBR z wieloma podmiotami, które spełnią warunki, wymogi oraz kryteria wskazane w Regulaminie przeprowadzania postępowania konkursowego w ramach Programu Magazynowania Wodoru. W ramach Programu, po podpisaniu umowy, przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe w fazach, w których wykonawcy wzajemnie ze sobą konkurują, zmierzając do stworzenia najlepszego rozwiązania.

Wnioski o dopuszczenie do postępowania należy składać w terminie do 17 lipca 2018 r. (godz. 12.00) w siedzibie NCBR przy ul. Nowogrodzkiej 47a.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem postępowania znajdują się na stronie NCBR.