Dział Nauki

Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych ogłosiło czwarty nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018 (EMDIB).

EMDIB gromadzi inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w Unii Europejskiej najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. Propozycje projektów nowych lub istotnego unowocześnienia już istniejących można składać w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Proponowane infrastruktury powinny być unikalne, mieć charakter ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego środowiska naukowego. Spośród innych wymogów formalnych należy podkreślić przede wszystkim obowiązek przedłożenia pisemnych deklaracji świadczących o wsparciu politycznym dla zgłaszanych inicjatyw ze strony przynajmniej 3 państw członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych, z czego przynajmniej jedno (pełniące funkcję koordynatora) powinno przedstawić deklarację o charakterze finansowym odnoszącą się do planowanego wkładu w budowę oraz utrzymania proponowanej infrastruktury.

Informacje na temat szczegółowych założeń trwającego procesu aktualizacji EMDIB można uzyskać na stronie internetowej MNiSW.