Dział Nauki

30 czerwca rozpoczął się nabór wniosków na projekty polegające na wsparciu infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Nabór prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych.

Konkurs ma charakter zamknięty, tj. do udziału dopuszczone są wyłącznie projekty wymienione w załączniku nr 5b do Kontraktu Terytorialnego.

W załączniku 5b umieszczone są cztery projekty z Wojskowej Akademii Technicznej:

1) Utworzenie Mazowieckiego Centrum Fotoniki Stosowanej CEFOS
2) Wzmocnienie i transfer mazowieckiego potencjału innowacyjnego do gospodarki – uruchomienie Centrum Nowych Materiałów i Konstrukcji CENOMAK w kampusie Wojskowej Akademii Technicznej
3) ELI – Extreme Light Infrastructure
4) KCIKiS – Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Termin składania wniosków: 30 czerwca31 października 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na portalu Fundusze dla Mazowsza.