Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na projekty aplikacyjne w ramach Dzia...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs  numer POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na proje...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na projekty aplikacyjne w ramach dzia...
30 czerwca rozpoczął się nabór wniosków na projekty polegające na wsparciu infrastruktury bada...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy nabory wniosków poświęcone kompleksowym modyfi...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację projektów obejmujących badani...