Dział Nauki

Przedmiotem organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu ...
Informujemy, że na stronach internetowych dotyczących funduszy UE, znajdują się aktualne harmon...
Centrum Projektów Polska Cyfrowa przedłużyło nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowan...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza  w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie ...
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków w programie "Międzynarodowe Agendy Bada...
 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór projektów w ra...