Dział Nauki

30 czerwca rozpoczął się nabór wniosków na projekty polegające na wsparciu infrastruktury bada...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy nabory wniosków poświęcone kompleksowym modyfi...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację projektów obejmujących badani...
Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych ogłosiło czwarty nabór projektów w rama...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkurs nr POWR.03.04.00-IP...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło konkurs na projekty wspierające  Akademickie Biura...