Dział Nauki

Europejska Agencja Kosmiczna prowadzi ciągły nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów relizowanych w kooperacji ośrodków naukowych z przemysłem.Celem utworzonej w 1975r. Europejskiej Agencji Kosmicznej jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Agencja licząca obecnie 20 państw członkowskich posiada siedzibę w Paryżu i dysponuje rocznym budżetem na poziomie ok. 4 mld euro. Od 19 listopada 2012 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem ESA dzięki czemu polski przemysł oraz środowisko naukowe mają możliwość zdobycia zleceń przemysłowych oraz badawczo-rozwojowych w wysokości 2 miliardów złotych. W pełni został też otwarty dla polskich firm rynek lotniczo-kosmiczny, co może zaowocować w krótkim czasie dużym impulsem dla narodowego programu kosmicznego. Z kolei polskie ośrodki naukowe uzyskały dostęp do instrumentów wysokiej klasy np. teleskopy orbitalne Hubble’a, Spitzera oraz do źródeł finansowania dla nowych programów badawczych.

Aplikować o dofinansowanie projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej można poprzez portal EMITS. Znajdują się na nim wszystkie zaproszenia do składania ofert.