Dział Nauki

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.  Projekty mu...
Program CyberSecIdent (Cyberbezpieczeństwo i e-Toższamość) skierowany jest do konsorcjów nauko...
Harmonia to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodni...
Trwa nabór wniosków w ramach 24. edycji konkursu w ramach Inicjatywy Cornet (ang. COllective Res...
Trwa nabór wniosków w ramach V edycji polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze...
Otwarto nabór wniosków w ramach konkursu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Resea...