Dział Nauki

Program CyberSecIdent (Cyberbezpieczeństwo i e-Toższamość) skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych.

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023.

Cele szczegółowe programu to:

  • Wdrożenie rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości
  • Wdrożenie metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 31 730 000 PLN.

Nabór wniosków będzie trwał od 1 sierpnia do 15 września 2017 roku (do godziny 16:00).

Więcej informacji na stronie internetowej NCBR