Dział Nauki

Trwa nabór wniosków w ramach V edycji polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej. Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch ścieżkach.
Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można polsko-tajwańskie projekty badawcze w następujących obszarach
Ścieżka 1:

  • neuroscience,
  • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
  • materials science and engineering,
  • agricultural biotechnology and biocatalysis,
  • ICT – Information and Communication Technology

Ścieżka 2:

  • artificial intelligence.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2017 r.

Więcej informacji na stronie NCBR