Dział Nauki

Trwa nabór wniosków w ramach 24. edycji konkursu w ramach Inicjatywy Cornet (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 1 000 000 euro.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 27 września 2017 r. oraz w wersji papierowej 4 października 2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NCBR oraz Inicjatywy CORNET.