Dział Nauki

Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz..U. 2015, poz. 1693).

  1. Załącznik nr 1 - wniosek budowlany
  2. Załącznik nr 2 - wniosek aparaturowy
  3. Załącznik nr 3 - wniosek informatyczny
  4. Załącznik nr 4 - raport roczny inwestycja budowlana
  5. Załącznik nr 5 - raport roczny inwestycja aparaturowa i informatyczna
  6. Załącznik nr 6 - raport końcowy inwestycja budowlana
  7. Załącznik nr 7 - raport końcowy inwestycja aparaturowa i informatyczna

Wnioski należy przygotować za pomocą kreatora wniosków inwestycyjnych w systemie OSF.