Dział Nauki

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku w systemi...
OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-...
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram