Dział Nauki

1. Uchwała nr 181/III/2011 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w Wojskowej Akademii Technicznej

2. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 29/RKR/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"

3. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 18/RKR/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie  "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"

4. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 36/RKR/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania pełnomocnictw, upoważnień i upoważnień administracyjnych.

5. Decyzja Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 84/RKR/2016 z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające decyzje w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia uzupełniającego za pracę świadczoną przez pracowników WAT w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

6. Uchwała Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 62/WAT/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia uzupelniające za pracę świadczoną przez pracowników WAT w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych