Dział Nauki

Stypendium Narodowego Centrum Nauki w zagranicznym ośrodku naukowym. Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca danego roku.

Uchwała z dnia 7 grudnia 2016 r. Rady NCN w sprawie warunków konkursu "Etiuda 5" na stypendia doktorskie