Dział Nauki

Program Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta jest obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Misją Komisji jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferowane jest finansowanie na rozpoczęcie studiów w USA.

Komisja Fulbrighta prowadzi również centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA, gdzie można uzyskać wiarygodne informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA. Komisja jest organizacją non profit, której działalność finansowana jest przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę bilateralną.

Obecnie otwarte są nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy na rok 2018/2019 w trzech kategoriach:

· Graduate Student Award 2018/19 - to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-19 trwa do 19 maja 2017 roku.

· Fulbright Junior Research Award 2018/19 - przyznawane jest w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-19 trwa do 19 maja 2017 roku.

· Fulbright Senior Award 2018/19 - Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-19 trwa do 16 czerwca 2017 r.

Informacje o poszczególnych programach oraz procedury aplikacyjne dostępne są na stronie Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.