Dział Nauki

Udział pracowników Wojskowej Akademii Technicznej w imprezach wystawiennicznych w 2016 roku.

 1. Giełda Wynalazków nagrodzonych medalami na Międzynarodowych Wystawach Innowacji w 2016 roku
  Warszawa, 24-25 marca 2016 r., zgłoszenie 26 lutego 2016 r.
 2. Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016
  Moskwa, 29 marca - 1 kwietnia 2016 r., zgłoszenie 19 lutego 2016 r., www.archimedes.ru
 3. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów

  Genewa, 13-17 kwietnia 2016 r., zgłoszenie 26 lutego 2016 r., www.inventions-geneva.ch

 4. Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS – LEPINE
  Paryż, 29 kwietnia - 9 maja 2016 r., zgłoszenie 9 marca 2016r., www.concours-lepine.com
 5. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX
  Kuala Lumpur, 12-14 maja 2016 r., zgłoszenie 18 marca 2016 r., www.itex.com.my
 6. Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości EuroInvent
  Iasi, 19-21 maja 2016 r., zgłoszenie 1 kwietnia 2016 r., www.euroinvent.org
 7. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2016
  Warszawa, 10-12 października 2016 r., iwis.polskiewynalazki.pl
 8. Międzynarodowa Wystawa "Pomysły-Wynalazki-Nowe Produkty IENA"
  Norymberga, 27-30 października 2016 r., www.iena.de
 9. Salon Innowacji Brussels Innova
  Bruksela, 19-21 listopada 2016 r., www.brussels-innova.com
 10. Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF
  Seul, 26-29 listopada 2016 r., www.siif.org

Chętnych do udziału w powyższych wystawach zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji do Działu Nauki (, tel. 261 839 679).

Z funduszu Prorektora ds. naukowych opłacone zostanie zgłoszenie 1 wynalazku z Podstawowej Jednostki Organizacyjnej.

Zdobyte wyróżnienia WAT